HATÁROZAT A APROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓ a tűzvédelem terén