P Á L Y Á Z A T a gyermekeknek szánt projektumok finanszírozására vagy társfinanszírozására Zenta község költségvetési eszközeibőla 2017. évben