A Szerbiai Fejlesztési Ügynökség 116 szerződést kötött meg kezdő vállalkozókkal, vállalkozásaik elindításának támogatása céljából

116 kezdő vállakozóval vállalkozásaik elindításának támogatása céljából. Az ügynökség a START UP program keretein belül összesen 80 millió dinárt osztott szét.

A START UP program egyike a hat projeknek, amelyet Szerbiai Fejlesztési Ügynökség folytatott le a „Vállalkozók éve” program keretein belül. 


Ezen program segítségével a Szerbiai Fejlesztési Ügynökség támogatja a  mikro-, kis- és középvállalatokat,  amelyek  kulcsfontosságú elemei a  jövőbeli a gazdasági fejlődésnek.  A program pénzügyi és  nem  pénzügyi  támogatásokat foglal magába: kezdő vállalkozók ingyenes képzése, vissza nem  térítendő támogatás  a  legjobb üzleti  ötletek  finanszírozására és a kezdő vállakozók mentorálása a cégük fejlődésének korai szakaszában.

E program pozitív hatása  megtöbbszöröződött,  ha figyelembe vesszük, hogy pályázáskor a célszemélyek a női vállalkozók,  fiatalok, nehezen  foglalkoztatható kategóriák ( 45 évnél idősebb személyek,  akik munkanélkülivé válltak az egyes cégek átszervezéseknél vagy  racionalizációkor,  rokkant személyek és a képesítés nélküli személyek), valamint a fejletlen területekről származó személyek voltak.  A munkanélküliség tekintetében ők a lakosság legnehezebben foglalkoztatható kategóriái.

A program két fázisban valósult meg.

Az első fázisban 156  személy vett részt azon az ingyenes képzésen ami magába foglalja egy saját vállalkozás elindításhoz szükséges legfontosabb tudnivalókat és  az üzleti terv kidolgozásának fontos lépéseit. 

A második fázisban a résztvevők, alkalmazva az előző fázisban megszerzett tudásukat,  pénzügyi támogatásra pályáztak saját üzleti ötletükkel. Közülük 116 személy részesült pozitív elbírálásban, akik azonnal megkezdhették a üzleti ötleteik megvalósítását.

A sikeres pályázók közül öt vállalkozó az Szabadkai RRA Panonreg által képviselt terülteről származik: Vidović Aleksandra, Lazić Lazar, Uzelac Rade  és Ifković Zlatko Szabadkáról,  valamint Fejős Ákos Zentáról.  Az ő vállalkozásaikat  a Szerbiai fejlesztési ügynökség 300.000-től  1.000.000 dinár értékben  támogatta.  A velük való együttműködés a továbbiakban is folytatódik ingyenes mentorálás és egyéb szakmai segítségnyújtás formájában.

Felhívunk minden kedves érdeklődőt, akit a későbbiek során érdekelnek a hasonló jellegű pályázatok, hogy jelentkezzenek  a következő évi második körben.

További információért forduljanak hozzának az alábbi elérhetőségeken:

 

 

RRA Panonreg Subotica-szabadkai iroda:

Trg cara Jovana Nenada 15.,

24000 Szabadka,

Telefon: 024-554-107 és 024-535-109

Web: www.panonreg.rs

E-mail: office@panonreg.rs

zentai iroda:

RRA Panongreg Subotica

Fő tér 1., Városháza 76-os iroda

Telefon: 063/7-002-140

e-mail: harmat.zsoka@gmail.com