Közérdekű információ - Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások

2013 végén lejár a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagok megbízatása, így Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szakaszának 3. bekezdése és a helyi közösségek Zenta község területén való megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2013. szeptember 23-án meghozta a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások kiírásáról szóló rendeletet

Bővebben Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2013. szám.