RENDELET A MEGFELELŐ INGATLANOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 2016. ÉVI VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN


A vagyonadókról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001., 80/2002., 135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 24/2011., 78/2011., 47/2013. és 68/2014. szám) 6. szakaszának 5., 6. és 7. bekezdése és 6a. és 7a. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a 2015. november 27-én tartott ülésén  meghozta az alábbi

 

RENDELETET

A MEGFELELŐ INGATLANOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 2016. ÉVI VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN

 

1. szakasz

A képviselő-testület a jelen rendelettel megállapítja a megfelelő ingatlanok átlagos négyzetméterárát a 2016. évi vagyonadó megállapításához Zenta község területén.

 

2. szakasz

Zenta község területén a vagyonadó megállapítása érdekében a kommunális felszereltségtől és a középületekkel való felszereltségtől, továbbá a Zenta község központi részeivel, illetve a munkaövezetekkel és a település egyéb tartalmaival való közlekedési összeköttetéstől függően három övezet került meghatározásra, éspedig:

 

ELSŐ ÖVEZET: Zenta település – a legjobban felszerelt övezet,

MÁSODIK ÖVEZET: Felöleli a falvakat: Bogaras, Tornyos, Felsőhegy, Kevi.

HARMADIK ÖVEZET: az első és második övezetbe nem tartozó ingatlanok képezik Zenta község területén, azzal, hogy az első övezet a legjobban felszerelt övezetként került megállapításra.

 

Az ingatlanok átlagos négyzetméterára a 2016. évi vagyonadó megállapításához Zenta község területén a következők:

Az ingatlanok csoportjai

Az övezet neve

Első övezet

Második övezet

Harmadik övezet

1. Építési telek

800,00

350,00

220,00

2. Mezőgazdasági földterület

-

-

110,00

3. Erdőterület

-

-

-

4. Lakások

35.000,00

-

-

5. Lakóházak

30.000,00

12.000,00

3.725,00

6. Hivatali épületek és egyéb (felszíni és felszín alatti) épületek, amelyek tevékenység ellátására szolgálnak

37.000,00*

 

-

-

7. Garázsok és garázshelyek

16.500,00*

-

-

 

*a közzétett árak a megfelelő ingatlanok átlagos árai, amelyek alapján az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek ingatlanjaira vonatkozóan a folyó évre meg lett határozva a vagyonadó alapja a legjobban felszerelt övezetben.

3. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2016. január 01-jével alkalmazandó.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta Község

Zenta Község Képviselő-testülete

Szám: 436-3/2015-I

Kelt: 2015. november 27.

Z e n t a

 

Širková Anikó s.k.

 

Zenta Község Képviselő-testület

elnök asszonya