Meghívó előadásra - Screening

Poziv na predavanje „Program skrininga za rano otkrivanje raka dojke“ dana 22.08.2013. godine 


REPUBLIKA SRBIJA

SZERB KÖZTÁRSASÁG

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

OPŠTINA SENTA

ZENTA KÖZSÉG

24400 SENTA

Glavni trg br. 1

+381/24/655-444

+381/24/ 655-462

Faks: +381/24/ 812-034

e-mail: info@zenta-senta.co.rs

web: www.zenta-senta.co.rs

 

Poziv na predavanje

„Program skrininga za rano otkrivanje raka dojke“

dana 22.08.2013. godine 

Lokalna samouprava Senta, Dom zdravlja i Opšta bolnica Senta u saradnji Zavodom za javno zdravlje Kikinda sporovde Program skrininga za rano otkrivanje raka dojke. Cilj sprovođenja programa jeste otkrivanje raka dojke u ranoj fazi razvoja, poboljšanje kvaliteta života bolesnica sa rakom dojke, smanjenje invaliditeta žena sa rakom dojke, te smanjenje smrtnosti žena sa rakom dojke.

 

Dana 22.08.2013. godine u zelenoj sali opštine Senta, Glavni trg 1, sa početkom u 13,00 časova održaće se predavanje sa ciljem predstavljanja Program skrininga za rano otkrivanje raka dojke, dosadašnjih aktivnosti kao i postignutih  rezultata.

 

Predavači:

-g-din dr Gustav Šurjan ispred Doma zdravlja Senta, i

-g-đa  dr Tatjana Karać, ispred Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

 

Ovim putem, pozivamo naše sugrađanke, žene sa teritorije opštine Senta, starosne dobi od 50-69 godina da prisustvuju predavanju.

 

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu, ostajem s poštovanjem!

 

                                                                                                           Članica Opštinskog veća opštine Senta

                                                                                                                              mr Dragana Radonjić, s.r.

Broj: PO- 258  /2013

Dana:19 .08.2013.