ÉRTESÍTÉS A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL ÉS A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község – Községi Közigazgatási Hivatal

Építésügyi osztály

Környezetvédelmi alosztály

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. 09. 25-én

Zenta

 

TÁRGY: ÉRTESÍTÉS  A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL  ÉS  A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

 

Tájékoztatjuk az érdekelt szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy  kidolgozásra került a  Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetébe betekintést végezhetnek a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának helyiségeiben,  Fő tér 1. sz. 17. számú iroda,  a 2015. szeptember 28-ától  az október 19-éig terjedő időszakban, munkanapokon 10-től 12 óráig, vagy azt megtekinthetik  Zenta község hivatalos honlapján,  a http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf címen.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetére az észrevételeket  és véleményeket a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának kell benyújtani,  Fő tér 1. sz.,  17. számú iroda, írásos formában a nyilvános betekintés tartama alatt.

A közvita  és  a kidolgozott Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetének a bemutatására 2015. október 20-án kerül sor 10-től 14 óráig a zentai Városháza, Fő tér 1. sz. Andruskó-termében.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete bemutatásán és  a közvitán  részt vesz a Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetét  kidolgozó bizottság is.

 

Suhajda Izabella, okleveles biológus s. k.

a környezetvédelmi alosztály vezetője