KÖZVITA A HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            A közviták lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján  Zenta Község Képviselő-testülete  2015. szeptember 25-én 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT A  HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            Meghívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné kifejezni véleményét, hogy adjanak megjegyzéseket és javaslatokat a  Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetére a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra, hogy vegyenek részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. október 20-án kerül sor Zentán,  a Városháza Nagytermében, 10,00 órától 14,00 óráig.

            A közvitán a Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra a Községi Képviselő-testület  nevében  Suhajda Izabella,  a  környezetvédelmi alosztály vezetője fogja megindokolni.

            A Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra az érdekeltek megtekinthetik és letölthetik Zenta község hivatalos honlapjáról:

 

Helyi Ökológiai Akcióterv tervezet a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra

 

 vagy a Városháza 17. számú irodájában.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                   Širková Anikó s. k.

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. szeptember 25-én

Z e n t a