Értesítés - Igazolás a mezőgazdasági termékek származásáról

É R T E S Í T É S

 Igazolás a mezőgazdasági termékek származásáról


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta Község

Zentai Községi Közigazgatás

Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési alosztály

Sz.: 320-11/2014-IV/03

Dátum: 2014.06.18-án

É R T E S Í T É S

Zenta Község Közigazgatásának Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési alosztálya, az Észak-bánáti körzet elöljárójának 903-320-00002/2014-01 számú 2014.06.02 -i keltezésű- , és a Növényegészségügyi felügyelőség 2014.05.30-i értesítése alapján értesíti a polgárokat, hogy minden forgalomba hozott és piacra szánt mezőgazdasági terméknek rendelkeznie kell egy BIZONYLATTAL, hogy nem az árvízzel sújtott területekről származik.

Az említett Bizonylat, munkanapokon 8.00 és 14.00 között a zentai Városháza 76-os irodájában vehető át. A bizonylat kiadásához a következő dokumentumokat kell átadni:

  • személyigazolvány fénymásolata,
  • a gazdaság aktív státusáról szóló igazolás fénymásolata,
  • 2014-es vetési terv fénymásolata,

valamint ki kell tölteni egy Nyilatkozatot.

Információk a 655-463-as telefonszámon kaphatóak.

      Tot Mária Terézia s.k.

 

DOKUMENTUM