О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.

Oпштинa Кикинда.......09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.

Oпштинa Ада....................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

Oпштини Кањижа.........10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Нови Кнежевац...11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Сента.....................................11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Чока..................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

                                                               Центар за локалну самоуправу

                                                                                Кикинда