ÉRTESÍTÉS

Zenta község polgármestere értesíti Zenta polgárait a lecsapolási illetékkel kapcsolatos alábbi fejleményekről:


A Vajdaság Vizei Közvállalattól kapott elektronikus levélben arról értesítettek bennünket, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, miképpen mentesítsék a továbbiakban a lecsapolási illetékkötelezettség megfizettetése alól azon zentai építési telkek tulajdonosait, akiknek az építési telke rákapcsolódott a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra.

A Vajdaság Vizei Közvállalat említett levelében az áll, hogy bár a 2020. naptári évre már kirótták a lecsapolási illetékfizetési kötelezettséget az érintett építési telkek tulajdonosaira, egyet értenek azzal, hogy az érintettek ne fizessék meg a kirótt lecsapolási illetéket azon építési telkeik iránt, melyek bizonyíthatóan rákapcsolódtak a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra, hanem csak a kirótt lecsapolási illeték azon részét fizessék meg, melyet a nem építési földterületek tulajdonjoga alapján, vagy a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra rá nem kapcsolódott építési telkek tulajdonjoga alapján róttak ki.

A Vajdaság Vizei Közvállalat említett levelében az is szerepel, hogy mivel a Vajdaság Vizei Közvállalat hivatali kötelezettségénél fogva fogja módosítani a már kiküldött határozatokat és törölni a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra rákapcsolódott építési telkekre vonatkozó lecsapolási illetéket, nincs szükség arra, hogy az érintett telkek tulajdonosai külön-külön fellebbezzenek azon határozatok ellen, melyekkel a lecsapolási illetékfizetési kötelezettséget a 2020. naptári évre kirótták.

Szeretném azonban felhívni a polgárok figyelmét arra is, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalat említett levelében az is szerepel, hogy a lecsapolási illetékfizetés alól kizárólag azon zentai építési telkek tulajdonosai mentesülhetnek, akiknek az építési telke rákapcsolódott a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra: a mentesség azonban kizárólag a szóban forgó építési telkekre vonatkozik, vagyis, amennyiben a tulajdonosnak van más jellegű, pl. mezőgazdasági földterülete vagy erdeje is, vagy olyan építési telke, amely nem kapcsolódott rá a városi szenny- és atmoszferikus csatornahálózatra, akkor az ezen földterületekre kirótt lecsapolási illeték alól természetesen nem kaphat mentességet és meg kell azt fizetnie!   

Amennyiben a polgárok a lecsapolási illeték megfizetése kapcsán további felvilágosítást szeretnének kérni, forduljanak Tuza Valériához, a Községi Közigazgatási Hivatal Építésügyi- és Komunálisügyi osztályának vezetőjéhez személyesen vagy a 024-655-471-es telefonszámon!

Kelt Zentán, 2020. július 1-én

Czegledi Rudolf

Zenta község polgármsetere