TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK  BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

            A vendéglátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/2019. sz.) előirányozza a vendéglátók kötelezettségét, akik elhelyezést nyújtanak kategorizálatlan  vendéglátói létesítményekben,  hogy a tevékenység ellátásának  megkezdése előtt, az  előirányozott módon  benyújtsák   a  bejelentőjüket  a  helyi önkormányzati egységben  (HÖE), amelynek   területén a  létesítmény található. 

             Az elhelyezést szolgáló  kategorizálatlan vendéglátói   létesítmények az  alábbiak:

- hostel,

- éjjeli szálás

- éjjeli szállóhely 

- botel,

- vendégfogadó ház, 

- megszállás,

- etnográfiai ház,

- tanya

- villa, 

- kempinghely, 

- kempingpihenő, 

- kemping stop stb.

- a  kategorizálatlan elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítmény  a  nautikai  turizmusra, 

- a vadászati  turizmus kategorizálatlan  létesítményben az elhelyezés, amelynek fajtái:

- vadászotthon 

- vadászház és 

- vadász kunyhó.

            Zenta község HÖE az előirányozott módon nyilvántartást vezet a vendéglátókról és a vendéglátói létesítményekről, amelyek a kategorizálatlan vendéglátói létesítményben a szállás szolgáltatását nyújtják.

            2019. december 21-én hatályba lépett az elhelyezést szolgáló kategorizálatlan   vendéglátói létesítmények,   a  nautikai  turizmus elhelyezését  szolgáló  kategorizálatlan létesítmények és a vadászati  turizmusban az elhelyezést   szolgáló kategorizálatlan   létesítmények bejelentése tartalmának és a bejelentő benyújtásának módjáról  és   az elhelyezést  szolgáló  létesítmények nyilvántartása  módjáról  szóló  szabályzat (az  SZK Hivatalos Közlönye,  90/2019. sz.).

            A szabályzat előirányozza, hogy a vendéglátó, aki elhelyezési szolgáltatást nyújt a kategorizálatlan  vendéglátói létesítményben benyújtja a HÖE-nek -  Zenta  községnek,  amelynek a  területén a  létesítmény található a  bejelentőt,   amely   tartalmazza  az alapvető adatokat  a  vendéglátóról,  a  vendéglátási létesítményről, valamint  más   mérvadó adatokat. 

            Külön felhívjuk a vendéglátókat, akik elhelyezési szolgáltatást nyújtanak a kategorizálatlan létesítményekben, hogy tegyenek eleget a törvényes kötelezettségüknek és nyújtsák be a bejelentőt a helyi önkormányzati egységnek nyilvántartás céljából. 

            A bejelentő adatait a vendéglátó szabályosan és pontosan viszi be. A bejelentőt külön, minden  elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítményre kell benyújtani,  írásban,   más  tartós  jegyzethordozón vagy elektronikus úton,  az átvétel igazolásával.

            A bejelentő tartalma adott az 1-es számú mellékletben EXCEL táblázat formájában.

            A VENDÉGLÁTÓ KÖTELEZETTSÉGE, AKI ELHELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT A KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI  LÉTESÍTMÉNYBEN, HOGY BENYÚJTSA A BEJELENTŐT ZENTA KÖZSÉGNEK ÉS A SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJÁVAL KEZDŐDIK.

            FELHÍVJUK A FIGYELMET,  hogy   a  vendéglátó, aki    a  szolgáltatásait  kategorizálatlan   vendéglátói  létesítményben nyújtja,  amely   nincs  nyilvántartva  Zenta  községben,  nem valósíthatja meg   a  2020-as évben  a használóknak  az utalvány (vaucser)  odaítélési  sémája  megvalósításában a  részvételre való jogosultságot. 

            A VENDÉGLÁTÓK A MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRÓL ÁTVEHETIK A BEJELENTŐT - EXCEL TÁBLÁZATOT (1-ES MELLÉKLET), KITÖLTHETIK AZT ÉS AZ ELŐIRÁNYOZOTT MÓDON MEGKÜLDHETIK ZENTA KÖZSÉGNEK.

>> AZ 1-ES MELLÉKLET LETÖLTÉSE <<