T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság  polgárai,   a  védelemről szóló törvény 47. szakasza  alapján jogosultak   és kötelesek  eleget  tenni a  katonai-, munka  és anyagi  kötelezettségüknek és részt venni   a  polgárvédelemben és  a   védelmi  kiképzésen. A polgárok  beoszthatóak  a  védelemben jelentős  más  kötelezettségekre  is,  éspedig a hatásköri szervek határozata alapján. 

A katonai  munka és anyag kötelezettségről szóló törvény előirányozza,  hogy  a  katonai kötelezettséggel békében,   rendkívüli vagy háborús helyzetben  minden  polgár rendelkezik,   akik  felkészültek  és  kiképzettek  a  katonai  kötelezettségek és  más  védelmi feladatok végrehajtására. 

A kötelező  sorkatonai szolgálat   beszüntetéséről szóló határozat  hatálybalépésével,  minden 18 évesnél idősebb személy esetében fennmarad  a  kötelezettsége, hogy vezessék  a katonai  nyilvántartásban és a tartalék összetételben   a  szolgálati kötelezettsége. 

A katonai, munka és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasz)  alapján a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhív minden férfit, aki 2002-ben született, hogy tegyen eleget  a törvényes kötelezettségének és   vezessék be őket  a  katonai nyilvántartásba. 

A katonai nyilvántartásba való bevezetés alá esnek  az idősebb  korú   férfiak  is(akik  1990-től  2001-ig születtek),   akik bármiféle okból nem  kerültek  bevezetésre  a   katonakötelezettek nyilvántartásába. 

A katonakötelezettek nyilvántartásába a  bevezetést   az általános felhívás alapján  végre lehet hajtani   a Védelmi Minisztérium   Központjában (VMK)  a  helyi  önkormányzatban  vagy  a  VMK  községi irodájában,  éspedig  a  lakóhely szerint  2020.01.13-ától  2020.02.28-áig, az alábbi beosztásban:

Nagykikinda községben – minden munkanapon  09,00 órától  13,00 óráig

Ada községben  - minden   kedden, 9,00 órától 13,00 óráig

Magyarkanizsa községben – minden munkanapon (kivéve szerdát) 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa községben – minden munkanapon, keddet kivéve,  09,00 órától 13,00 óráig

Zenta községben  - minden   munkaszerdán 09,00 órától  13,00 óráig

Csóka községben – minden munkakedden 09,00 órától 13,00 óráig.

A személy, akit  bevezetnek a katonai  nyilvántartásba, fel kell, hogy mutassa  a személyi igazolványát betekintésre,  és  amennyiben  nem rendelkezik vele, a Szerb Köztársaság állampolgárságát a  születési anyakönyvi kivonattal,  vagy az állampolgársági bizonylattal   bizonyítja,  külföldön pedig  az érvényes útlevelével. 

A személyek, akik külföldön tartózkodnak,  kötelesek, a katonai  nyilvántartásba  való bevezetés céljából jelentkezni  a Szerb Köztársaság legközelebbi   diplomáciai – konzulátusi képviseleténél,

Az általános felhívásra való elégtétel  elmulasztása felelősséget von maga  után, összhangban  a  katonai, munka és anyagi   kötelezettségről szóló törvénnyel összhangban.

Nagykikinda helyi önkormányzatának 

Védelmi Minisztériumi Központja