НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента