É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka-és anyagi kötelezettégüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelemi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezezzségeket is átruházatnak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.


A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásba, valamint ezen személyekre érényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2001-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1989-tól 2000-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által törénő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2019.I.14-étől 2019.II.28-ig végzik, és pedig:

Kikinda község – minden munkanapon 9-től 13 óráig

Ada község – minden  kedden 9-től 13 óráig

Kanizsa község – minden munkanapon 9-től 13 óráig

Törökkanizsa község – minden munkanapon kedd kivételével  9-től 13 óráig

Zenta község – minden munkanapon kedd kivételével  9-től 13 óráig

Csóka község – minden  kedden  9-től 13 óráig

A katoni nyilvántartásba való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattat, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében kötelesek megjelenni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonással jár.

A Kikindai Helyi Önkormányzat

 Véderőminisztériumi Központja