A Zentai Községi Képviselő-testület adóügyi rendeletcsomaga Zenta község polgárainak vagyonadójával kapcsolatban