Kosmat Ivan - престанак права из области борачко инвалидске заштите - месечно новчано примање