KÖZVITA ZENTA KÖZSÉG 2017-től 2025-ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA ZENTA KÖZSÉGBEN A ROMA FÉRFIAK ÉS ROMA NŐK SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÁSÁRA A HELYI AKCIÓTERV-JAVASLATOT ILLETŐEN