Közvita Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről