Vagyonadó

HELYI ADÓIGAZGATÁS – ZENTA

2019.01.01.-től, a vagyonadó megállapítására szóló adóbevallások elektronikus formában  történő benyújtása kötelező azon kötelezettek számára, akik  üzletviteli könyveket vezetnek, összhangban az adóeljárásról és adóigazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 80/02….95/18. sz.) 38. szakasza 7. bekezdése 7. pontjának 7. alpontjával.

Azon kötelezettek, akik nem vezetnek üzletviteli könyveket  - természetes személyek,  akik kötelesek  adóbevallást benyújtani, (amely nem kapcsolatos üzleti tevékenységük ellátásával),  a  bevallást  elektronikus illetve  írásos formában is benyújthatják. 

  • Az elektronikus formában  benyújtott adóbevallás a JIS LPA egységes információs rendszer  portálján (http://www.lpa.gov.rs) történik, ahol egyben betekintést nyerhetnek számlájuk egyenlegébe is. 

A portálhoz való hozzáférés két  módon lehetséges:

  1. Felhasználói név  és  jelszó használatával (username  és  password)
  2. Minősített  elektronikus bizonyítvány használatával

Az elektronikus  adóbevallás benyújtása  csak  a minősített  bizonyítvány   használatával lehetséges. Azon kötelezetteknek, akik az előző időszakban  a helyi adóigazgatásnál nyitottak  felhasználói nevet és jelszót, továbbra is lehetőségük van lekérdezni adófolyószámlájuk egyenlegét a Szerb Köztársaság egész  területén. 

   A FELHASZNÁLÓI  NÉV  ÉS  JELSZÓ  IGÉNYLÉSÉNEK FOLYAMATA

  1. A felhasználói név  és jelszó  igénylésére a kérelem a kitöltött űrlap átadásával nyújtható be a  helyi  adóigazgatási   alosztály helyiségeiben  (Zenta, Fő tér 1,  a fogadóirodában  - F tolóablak)  azon kötelezettek által, akiknek  a  tartózkodási helye  Zenta község területén van.

       2. A felhasználói nevet és  jelszót a kötelezett vagy  az általa meghatalmazott személy, KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN VEHETI ÁT (az érvényes személyazonossági igazolvány  felmutatásával).

A  természetes  személy  általi meghatalmazás közjegyzői hitelesítést igényel, a  jogi személyek esetében pedig a  cég  felelős személyének aláírása szükséges - (melléklet: OP űrlap).

      3. A kötelezett, aki megkapta  a felhasználói nevet  és a jelszót,  az  applikációban  maga is  megváltoztathatja  a  jelszavát.  Ha a kötelezett  elfelejti vagy elveszíti  a jelszavát,  kizárólag az alosztálynál tud új jelszót igényelni.  Ebben az esetben új kérelmet kell benyújtani új jelszó igénylésére. 

Melléklet:

>> A kérelem a felhasználói név megnyitására  és az új jelszó igénylésére ITT tölthető le. <<

 


VAGYONADÓ

- Rendelet a vagyonadóról (10/2006)

- Rendelet a vagyonadóról szóló rendelet kiegészítéséről (13/2008)

- Szabályzat az adófelügyelők és adóvégrehajtók szolgálati igazolványáról (4/2011)

- Rendelet a kamatok feltételes leírásáról és az adótartozás szüneteléséről (37/2012)

- Rendelet Zenta község területén a vagyonadó kulcsának mértékéről (9/2013)

- Rendelet Zenta község területén az övezetek és a legjobban felszerelt Övezetek meghatározásáról (21/2013)

- Rendelet az értékcsökkenési kulcs mértékéről a vagyonadó megállapításához (21/2013)

- Rendelet Zenta község területén az üzletviteli könyveket vezető adókötelezettek ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapításának együtthatóiról (21/2013)

- Rendelet a vagyonadókulcs mértékéről Zenta község területén (21/2013)

- Rendelet az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezettek Zenta község területén található ingatlanjára vonatkozó vagyonadó megállapítására szolgáló adóbevallás benyújtásának kötelezettségéről (15/2014)

- Végzés a megfelelő ingatlanok átlagos négyzetméterárának megállapításáról a 2015. évi vagyonadó megállapításához Zenta község területén (15/2014)

INFORMÁCIÓ A VÍZLECSAPOLÁSI TÉRÍTMÉNYRŐL

- RENDELET  MEGFELELŐ INGATLANOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 2016. ÉVI VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN

- Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4 - poreske prijave - porez na imovinu

- RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2021. ÉVRE  A  MEGFELELŐ INGATLANOK  NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL