Földmérő szolgáltatások beszerzése a községi vagyonjogi alosztály szükségleteire