A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-11/2020-II

Kelt: 2020.03.29-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZК Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felölei az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. TILOS az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén.

Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelemi tevékenységet látnak el, amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását kizárólag házhozszállítás formájában végezhetik 8.00 órától 16.00 óráig, kezdve vasárnaptól, 2020.03.29-étől, kivéve szombat- és vasárnaponként amikor a tevékenységüket, illetve a szolgáltatást 8.00 órától 13.00 óráig végezhetik.

Tilos a fogadóirodák nyitvatartása.

2. LERÖVIDÍTJÜK minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén 08,00 órától 16,00 óráig, kezdve vasárnaptól, 2020.03.29-étől, kivéve szombat- és vasárnaponként amikor a tevékenységüket, illetve a szolgáltatást 8.00 órától 13.00 óráig végezhetik.

3. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén 2020.03.29-étől - vasárnaptól, az alábbiak szerint:

 1. Hétfőtől – péntekig 07.00 órától 16.00 óráig,
 2. Szombaton és vasárnap 08.00 órától 13.00 óráig,
 3. Vasárnap 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek számára, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium jegyzékén felsorolt kiskereskedésekben – boltokban.
 4. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban.

A kereskedő, a meghagyás alapján önállóan határozhatja meg a munkaidejét a felsorolt időintervallumokban.

Összhangban a Kormány 2020. március 17-én kelt 53-2581/2020-as számú végzésével, a fogyasztók száma a kiskereskedelmi létesítményekben egy fogyasztó lehet négy négyzetméteren (4m2), az általános megelőző intézkedések és a fizikai távolságtartás tiszteletben tartása mellett.

4. Az illetékes felügyelőségek fokozott ellenőrzést végeznek majd minden létesítményben.

5. A taxis szállítók a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén 5.00 órától 17.00 óráig láthatják el, kezdve vasárnaptól, 2020.03.29-étől, kivéve szombat- és vasárnaponként, amikor is a szolgáltatást 5.00 órától 15.00 óráig végezhetik.

MEGHAGYJUK a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű fertőtlenítést.

6. MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nak és az Elgas KV-nak, hogy a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és mentésben való meghatározásáról Zenta község területén szóló rendelet illetve az azon gazdasági társaságok és jogi személyek meghatározásáról szóló rendelet alapján, amelyek Zenta község védelme szempontjából jelentős eszközöket gyártanak és szolgáltatásokat nyújtanak, hogy Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának minden írott és szóbeli meghagyását hajtsák végre.

7. TILOS az ünnepségek nyilvános megtartása (lakodalmak, születésnapok, keresztelők és hasonlók).

8. Temetkezés csak a legközelebbi hozzátartozók jelenlétében történhet, a Belügyminisztérium illetékes Rendőrállomásának előzetes jóváhagyásával.

9. BESZÜNTETJÜK a piacok működését, nyitott, félignyitott (pultok stb.) és zárt területen (tejpiac stb.) és BETILTJUK a szabadtéri értékesítés minden formáját a közterületeken.

10. TILOS a továbbiakig a vásárok megtartása Zenta község területén.

11. Minden olyan, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara által hozott korábbi meghagyás, amely esetlegesen részben vagy egészben nincs összhangban a jelen meghagyással, hatályát veszíti.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020. március 23-án és 2020. március 26-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2020. és 11/2020 sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-10/2020-II

Kelt: 2020.03.29-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a személyek mozgásának korlátozásáról és tilalmáról szóló meghagyás (az SZK Hivatalos Közlönye, 34/2020, 39/2020., 40/2020. és 46/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. A Covid-19 fertőző betegség terjedésének elfojtása és megakadályozása érdekében és a lakosság ezen betegségtől való megóvása céljából, megtiltjuk a nyilvános helyeken, illetve a lakások, helyiségek, lakóépületek, valamint házak és háztartások területén kívül való tartózkodást Zenta község területén, éspedig:

 1. a 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Zenta területén;
 2. a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és Tornyos területén.

A jelen pont 1. bekezdése szerinti tilalom nem vonatkozik vasárnap a 3.00 órától 8.00 óráig terjedő időszakra.

2. Minden személynek kijárási tilalom van érvényben 17.00 órától 5.00 óráig, kivéve szombatonként, amikor a tilalom 15.00 órától 3.00 óráig tart és vasárnaponként, amikor a tilalom 15.00 órától 5.00 óráig tart.

2a. Megtiltjuk a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó közterületeken való tartózkodást 2020.03.21-én 20.00 órától (szombat) a továbbiakig.

3. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik az alábbi személyekre:

 1. egészségügyi dolgozókra – amennyiben erre külön engedéllyel rendelkeznek
 2. a Belügyminisztériumhoz, a Védelmi Minisztériumhoz, a Biztonsági szolgálathoz, valamint a Szerb Katonaság kötelékébe tartozókra, akik feladatukat végzik,
 3. azon személyekre, akik számára a Belügyminisztérium engedélyt ad,

4. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik azon természetes személyekre, akiknek egészségügyi segítségre van szükségük, és legfeljebb két ember számára ezen személy kíséretében.

5. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom megszegése bűncselekmény, illetve szabálysértés, a Büntetőtörvénykönyv rendelkezései a Szerb Köztársaság területén a személyek mozgásának korlátozásáról és tilalmáról szóló meghagyás alapján.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020 március 23-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2020. sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


TÁJÉKOZTATÁS

Megjelentetjük azon kiskereskedések – boltok listáját, amelyekben vasárnaponként a 4,00 és 7,00 óra közötti időtartamban kizárólag a 65 évesnél idősebb polgárok vásárolhatnak Zenta község területén.

Ezek a következők:

NAZIV TRGOVINSKOG LANCA NAZIV MALOPRODAJNOG OBJEKTA ADRESA MALOPRODAJNOG OBJEKTA MESTO MALOPRODAJNOG OBJEKTA
AD SENTA-PROMET TP SP Slavija ul. Topartska br. 94 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Trg-Ter Trg Narodnog Fronta bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Tisa  Karađorđeva 4 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Plus Košut Lajoš bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Ujfalu Zeleznicka 64 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Eđšeg 8 mart br. 2 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Pesak ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Čarnok Kasapska 1 Senta
MERCATOR-S DOO NOVI SAD IDEA Super Jovana Đorđevića 11 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Gornji breg Petefi Šandora bb Gornji Breg
AD SENTA-PROMET TP SP Tornjoš Trg slobode bb Tornjoš
GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica Trgopromet Tornjoš Svetog Stevana 31 Tornjoš
NANDOR BILICKI PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ATLANTIS ADORJAN Atlantis Maršala Tita bb Bogaraš
STR PANDA ŠLAJHER LASLO PREDUZETNIK KEVI STR PANDA Maršala Tita 10/a Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Kevi Maršala Tita 2 Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Buranjšor Bratstva jedinstva 1 Kevi

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-9/2020-II

Kelt: 2020.03.26-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az élelmet elvitelére (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-7-8/2020-II-es számú, 2020.03.23-án kelt meghagyás módosításáról és kiegészítéséről

I

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyásban az 1. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:

"1. TILOS az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén.

Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelemi tevékenységet látnak el, amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását kizárólag házhozszállítás formájában végezhetik 8.00 órától 16.00 óráig, kezdve hétfőtől, 2020.03.23-ától.

Tilos a fogadóirodák nyitvatartása.”

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyás 5. pontja kiegészül a 2. bekezdéssel, amely az alábbiak szerint hangzik:

„Meghagyjuk a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű fertőtlenítést.”

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyás 5. pontja után egy új, 6. pont következik, amely az alábbiak szerint hangzik:

„6. Meghagyjuk a Zentai KLKV-nak és az Elgas KV-nak, hogy a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és mentésben való meghatározásáról Zenta község területén szóló rendelet illetve az azon gazdasági társaságok és jogi személyek meghatározásáról szóló rendelet alapján, amelyek Zenta község védelme szempontjából jelentős eszközöket gyártanak és szolgáltatásokat nyújtanak, hogy Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának minden írott és szóbeli meghagyását hajtsák végre."

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyás 6. pontja után egy új, 7. pont következik, amely az alábbiak szerint hangzik:

„7. Tilos az ünnepségek nyilvános megtartása (lakodalmak, születésnapok, keresztelők és hasonlók).

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyás 7. pontja után egy új, 8. pont következik, amely az alábbiak szerint hangzik:

„8. Temetkezés csak a legközelebbi hozzátartozók jelenlétében történhet, a Belügyminisztérium illetékes Rendőrállomásának előzetes jóváhagyásával.”

A 2020.03.23-án kelt 217-7-8/2020-II-es számú meghagyás 8. pontja után egy új, 9. pont következik, amely az alábbiak szerint hangzik:

9. Minden olyan, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara által hozott korábbi meghagyás, amely esetlegesen részben vagy egészben nincs összhangban a jelen meghagyással, hatályát veszíti.

II.

Ezt a meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba

III.

Meghagyjuk a Községi Képviselő-testület titkárának, hogy tegye közzé Zenta Község Hivatalos Lapjában a 217-7-8/2020-II-es és a 217-7-9/2020-II-es számú meghagyás egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-8/2020-II

Kelt: 2020.03.23-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZК Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felölei az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 23-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. TILOS az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén (kávézók, éttermek, kocsmák, bárok és fogadóirodák és egyéb vendéglátó létesítmények).

Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelemi tevékenységet látnak el, amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását kizárólag házhozszállítás formájában végezhetik 8.00 órától 16.00 óráig, kezdve hétfőtől, 2020.03.23-ától.

2. LERÖVIDÍTJÜK minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén 08,00 órától 16,00 óráig, kezdve hétfőtől, 2020.03.23-ától.

3. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén 2020.03.23-ától - hétfőtől, az alábbiak szerint:

 1. Hétfőtől – szombatig 07.00 órától 16.00 óráig,
 2. Vasárnap 08.00 órától 16.00 óráig,
 3. Vasárnap 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek számára, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium jegyzékén felsorolt kiskereskedésekben – boltokban.
 4. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban.

A kereskedő, a meghagyás alapján önállóan határozhatja meg a munkaidejét a felsorolt időintervallumokban.

Összhangban a Kormány 2020. március 17-én kelt 53-2581/2020-as számú végzésével, a fogyasztók száma a kiskereskedelmi létesítményekben egy fogyasztó lehet négy négyzetméteren (4m2), az általános megelőző intézkedések és a fizikai távolságtartás tiszteletben tartása mellett.

4. Az illetékes felügyelőségek fokozott ellenőrzést végeznek majd minden létesítményben.

5. A taxis szállítók a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén 5.00 órától 17.00 óráig láthatják el.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020. március 21-én kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2020. sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-7/2020-II

Kelt: 2020.03.23-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a személyek mozgásának korlátozásáról és tilalmáról szóló meghagyás (az SZK Hivatalos Közlönye, 34/2020, 39/2020. és 40/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 23-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. A Covid-19 fertőző betegség terjedésének elfojtása és megakadályozása érdekében és a lakosság ezen betegségtől való megóvása céljából, megtiltjuk a nyilvános helyeken, illetve a lakások, helyiségek, lakóépületek, valamint házak és háztartások területén kívül való tartózkodást Zenta község területén, éspedig:

 1. a 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Zenta területén;
 2. a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és Tornyos területén.

A jelen pont 1. bekezdése szerinti tilalom nem vonatkozik vasárnap a 3.00 órától 8.00 óráig terjedő időszakra.

2. Minden személynek kijárási tilalom van érvényben 17.00 órától 5.00 óráig, kivéve szombaton, amikor a tilalom 17.00 órától 3.00 óráig tart.

A jelen pont alól kivételesen engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása 20.00 órától 21.00 óráig, 20 percig tartó időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es távolságig.

2a. Megtiltjuk a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó közterületeken való tartózkodást 2020.03.21-én 20.00 órától (szombat) a továbbiakig.

3. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik az alábbi személyekre:

 1. egészségügyi dolgozókra – amennyiben erre külön engedéllyel rendelkeznek
 2. a Belügyminisztériumhoz, a Védelmi Minisztériumhoz, a Biztonsági szolgálathoz, valamint a Szerb Katonaság kötelékébe tartozókra, akik feladatukat végzik,
 3. azon személyekre, akik számára a Belügyminisztérium engedélyt ad,

4. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik azon természetes személyekre, akiknek egészségügyi segítségre van szükségük, és legfeljebb két ember számára ezen személy kíséretében.

5. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom megszegése bűncselekmény, illetve szabálysértés, a Büntetőtörvénykönyv rendelkezései a Szerb Köztársaság területén a személyek mozgásának korlátozásáról és tilalmáról szóló meghagyás alapján.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020 március 18-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2020. sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Zenta község polgárait, hogy hétfőtől, 2020.március 23-ától a 024/655-453-as telefonszámon 10.00 órától 14.00 óráig pszichológus áll a pszichoszociális segítséget igénylő polgárok rendelkezésére.


TÁJÉKOZTATÁS

Megjelentetjük azon kiskereskedések – boltok listáját, amelyekben vasárnaponként a 4,00 és 7,00 óra közötti időtartamban kizárólag a 65 évesnél idősebb polgárok vásárolhatnak Zenta község területén.

Ezek a következők:

A KERESKEDELMI LÁNC NEVE

HELYSÉG

A KISKERESKEDÉS NEVE

A KISKERESKEDÉS CÍME

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Eđšeg

8 mart br. 2

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Tisa

Karađorđeva 4

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Čarnok

Kasapska 1

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Plus

Košut Lajoš bb

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Trg-Ter

Trg Narodnog Fronta bb

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Pesak

Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23.

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Slavija

Topartska br. 94.

AD SENTA-PROMET TP

Zenta

SP Ujfalu

Železnička 64

Mercator

Zenta

IDEA Super

Jovana Đorđevića 11

AD SENTA-PROMET TP

Felsőhegy

SP Gornji breg

Petefi Šandora bb

AD SENTA-PROMET TP

Tornyos

SP Tornjoš

Trg slobode bb

Univerexport

Tornyos

Trgopromet Tornjoš

Svetog Stevana 31

 


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-6/2020-II

Kelt: 2020.03.21-ćm

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZ Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. LERÖVIDÍTJÜK a vendéglátó létesítmények (kávézók, éttermek, kocsmák, bárok, fogadóirodák és más vendéglátó létesítmények), valamint minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén 08,00 órától 18,00 óráig, kezdve szombattól, 2020.03.21-étől.

2. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén 2020.03.22-étől - vasárnaptól, az alábbiak szerint:

 1. Hétfőtől – szombatig 07.00 órától 18.00 óráig,
 2. Vasárnap 08.00 órától 18.00 óráig,
 3. Vasárnap 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek számára,
 4. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban.

A kereskedő, a meghagyás alapján önállóan határozhatja meg a munkaidejét a felsorolt időintervallumokban.

Összhangban a Kormány 2020. március 17-én kelt 53-2581/2020-as számú végzésével, a fogyasztók száma a kiskereskedelmi létesítményekben egy fogyasztó lehet négy négyzetméteren  (4m2), az általános megelőző intézkedések és a fizikai távolságtartás tiszteletben tartása mellett.

3. Az illetékes felügyelőségek fokozott ellenőrzést végeznek majd minden létesítményben.

4. A taxis szállítók a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén 5,00 órától 20,00 óráig láthatják el.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020. március 20-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2020. sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-5/2020-II

Kelt: 2020.03.20-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

 1. LERÖVIDÍTJÜK a vendéglátó létesítmények (kávézók, éttermek, kocsmák, bárok, fogadóirodák és más vendéglátó létesítmények), valamint minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén 08,00 órától 18,00 óráig, kezdve szombattól, 2020.03.21-étől.
 2. LERÖVIDÍTJÜK a gyógyszertárak, pékségek és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények valamint a benzinkutak munkaidejét Zenta község területén 06,00 órától 18,00 óráig, kezdve szombattól, 2020.03.21-étől.
 3. Az illetékes felügyelőségek fokozott ellenőrzést végeznek majd minden létesítményben.
 4. A taxis szállítók elláthatják a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén az 05,00 órától 20,00 óráig terjedő időszakban.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020 március 19-én kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2020. sz.).

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

 

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-4/2020-II

Kelt: 2020.03.19-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. március 19-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. LERÖVIDÍTJÜK vendéglátó létesítmények (kávézók, éttermek, kocsmák, bárok, fogadóirodák és más vendéglátó létesítmények), valamint minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység folyik (gyógyszertárak, pékségek és más kereskedelmi létesítmények) Zenta község területén 08,00 órától 18,00 óráig, kezdve péntektől, 2020.03.20-ától.

A hatásköri felügyelőségek megerősített ellenőrzést végeznek a vendéglátó létesítményekben.

2. A taxis szállítók elláthatják a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén az 5,00 órától a 20,00 óráig terjedő időszakban.

II.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020 március 17-én kelt meghagyásának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2020. sz.) az 5. pontját.

III.

Ez a meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Kelt: 2020.03.18-án

Zenta

TÁJÉKOZTATÁS

A COVID-19 betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján, a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőző betegséget illetően (az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020. sz.), tájékoztatást adunk ki:

1. A Szerb Köztársaság állampolgárai és azon külföldi állampolgárok részére, akik ideiglenes   tartózkodási engedéllyel vagy állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén, illetve akik a Szerb Köztársaság területére lépnek azon államokból és területekről ahol intenzív a COVID-19 betegség terjedése, illetve epidémiai gócpont  van, éspedig: a Svájci Államszövetségből, az Olasz Köztársaságból, az Iráni Iszlám Köztársaságból, Romániából, a Spanyol Királyságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, a Francia Köztársaságból, az Osztrák Köztársaságból, a Szlovén Köztársaságból és a Görög Köztársaságból – tehát akiket 28 napig tartó elkülönítésre utaltak, és tartózkodási helyük vagy állandó lakhelyük Zenta község területén van, és

2. A Szerb Köztársaság állampolgárai és azon külföldi állampolgárok részére, akik ideiglenes   tartózkodási engedéllyel vagy állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén, illetve akik a Szerb Köztársaság területére lépnek a jelen tájékoztatás 1. pontjában fel nem sorolt államokból, valamint azon állampolgároknak, akik ideiglenes    tartózkodási engedéllyel vagy állandó letelepedési engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén – tehát akiket 14 napig tartó egészségügyi megfigyelés alá helyeztek   akut légzőszervi megbetegedés miatt, amelyet az új Korona vírus SARS-CoV-2 okoz (otthoni izoláció), és tartózkodási helyük vagy állandó lakhelyük Zenta község területén van,

hogy:

NE JELENTKEZZENEK SZEMÉLYESEN A ZENTAI RENDŐRÁLLOMÁSON, HOGY BEJELENTSÉK AZ IZOLÁCIÓT.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHATALMAZOTT HIVATALOS SZEMÉLYEK FOGJÁK ELVÉGEZNI AZ ELLENŐRZÉSÉT ANNAK, HOGY EZEN SZEMÉLYEK A TARTÓZKODÁSI, ILLETVE ÁLLANDÓ LAKHELYÜKÖN   MEGTALÁLHATÓAK-E.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

 


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-3/2020-II

Kelt: 2020.03.18-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.), a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye 29/2020. sz.) &e