A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-27/2020-II

Kelt: 2020.05.07-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot megszüntetéséről szóló rendelet (a SZK Hivatalos Közlönye, 65/2020 sz.), valamint azon rendeletek érvényességéről szóló törvény alapján amelyet a Kormány a köztársasági elnök ellenjegyzésével a rendkívüli állapot ideje alatt hozott meg és amelyeket a Népképviselőház jóváhagyott ( a SZK Hivatalos Közlönye 65/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. május 7-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK a 2020.03.17-én kelt 217-7-2/2020-II számú Meghagyást.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK a 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II számú, a 2020.04.27-én kelt 217-7-23/2020-II számú és a 2020.04.30-án kelt 217-7-25/2020-II számú Meghagyást,

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK a 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II számú, a 2020.04.27-én kelt 217-7-24/2020-II számú és a 2020.04.30-án kelt 217-7-26/2020-II számú Meghagyást,

II.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-26/2020-II

Kelt: 2020.04.30-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (a SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. és 63/2020 sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020., 56/2020., 57/2020., 58/2020 és 60/2020. sz.) valamint az 58/2020 Kormányrendelet alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

A 217-7-22/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás és a 217-7-24/2020-II-es számú 2020.04.27-én kelt meghagyás módosításáról

I

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-24/2020-II-es számú meghagyás 1. pontjának 1. és 2. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik:

„2020. május 4-től engedélyezett az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén, az előírt megelőző intézkedések betartásával.

Az 1. pontban meghatározott  tevékenységeket és szolgáltatásokat nyújtó jogi személyeknek és vállalkozóknak minden olyan megelőző intézkedést meg kell tenniük, amelyekkel biztosítható a munkavállalók és a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága és egészsége, különös tekintettel a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezésére (pl. a munkavállalók számára a védőeszközök - azaz kesztyűk és maszkok – biztosítása, kötelező használata kültéri szolgáltatások nyújtása esetén, korlátozott számú személy a helyiségben, két személy között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb távolság esetén üveg-, műanyag vagy hasonló akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után, védőeszközök kötelező használata, pl. maszkok és kesztyűk beltéri szolgáltatások nyújtásához). A fentiek érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására vonatkozó külön tervet készíteni illetve azt kiegészíteni.“

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-24/2020-II-es számú meghagyás 3. pontjának 1. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik:

„3. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén, az alábbiak szerint:

 1. Hétfőtől – vasárnapig 07.00 órától 17.00 óráig,
 2. Pénteken 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek számára, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium jegyzékén felsorolt kiskereskedésekben – boltokban;
 3. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban.”

II.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-24/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-25/2020-II

Kelt: 2020.04.30-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.), a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (a SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020., 56/2020.,  57/2020., 58/2020. és 60/2020. sz.), a személyek mozgásának korlátozásáról szóló meghagyás enyhítéséről (a SZK Hivatalos Közlönye, 63/2020. sz.) és a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedések enyhítéséről szóló határozat - a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó közterületeken való tartózkodás engedélyezése (a SZK Hivatalos Közlönye, 63/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-7-21/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás és a 217-7-23/2020-II-es számú 2020.04.27-én kelt módosításáról és kiegészítéséről

I.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-23/2020-II-es számú meghagyás 2. pontjának 7. bekezdése megváltozik és a következőképpen hangzik:

„ A május elsejei ünnepek ideje alatt, azaz május 2-án (szombat) és május 3-án (vasarnap) 05.00 órától 18.00 óráig engedélyezett a kijárás.

A 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára engedélyezett a kijárás május 1-én (pentek) kétszer 60 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig.”

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.27-én kelt 217-7-23/2020-II-es számú meghagyás 2a. pontja  megváltozik és a következőképpen hangzik:

„Engedélyezett a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó            közterületeken való tartózkodás – a Szerb Kormány által előírt megelőző intézkedések betartásával.”

II.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es számú és a 2020.04.27-én kelt 217-7-23/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-24/2020-II

Kelt: 2020.04.27-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020., 56/2020., 57/2020., 58/2020 és 60/2020. sz.) valamint az 58/2020 Kormányrendelet alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

A 217-7-22/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás módosításáról

I.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás 1. pontjának 3. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik:

„A rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén 2020. április 27-étől a különleges és klasszikus szerencsejátékokkal foglalkozó létesítmények folytathatják tevékenységüket étel, illetve ital felszolgálásának lehetősége nélkül, amennyiben a létesítmények területe nem nagyobb 400 m2-nél, feltéve hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak, amelyekkel biztosíthatók a munka- és egészségvédelmi szabályok a szolgáltatások nyújtói és igénybe vevői számára (pl. korlátozott számú személy a helyiségben, két személy között legalább két méter távolság megtartása, ennél kisebb távolság esetén üveg-, műanyag vagy hasonló akadály alkalmazása, a helyiségek, padlók, gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után, a használt papír, műanyag vagy textília kötelező cseréje, védőeszközök kötelező használata, pl. maszkok és kesztyűk).

A fentiek érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására vonatkozó külön tervet készíteni, amely a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel összhangban a kockázatértékelési terv szerves részét képezi.”

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II-es számú meghagyás 2. pontjának 2. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik:

„A rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén azon gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek és vállalkozók, amelyek tevékenységei a következők: fodrászat és kozmetika, pedikűr, manikűr, továbbá a fitnesz klubok és edzőtermek, török fürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, masszázsszalonok, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok 2020. április 27-étől folytathatják működésüket, feltéve hogy minden megelőző intézkedésnek eleget tesznek, amelyet a COVID-19 fertőző betegség további terjedésének megfékezése céljából hoztak és amelyekkel biztosíthatók a munka- és egészségvédelmi szabályok a szolgáltatások nyújtói és igénybe vevői számára (pl. korlátozott számú személy a helyiségben, a helyiségek, padlók, gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése a szolgáltatások nyújtása után, a használt papír, műanyag vagy textília kötelező cseréje, védőeszközök kötelező használata, pl. maszkok és kesztyűk).

A fentiek érdekében a szolgáltatás nyújtója köteles egy, az intézkedések alkalmazására vonatkozó külön tervet készíteni, amely a munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel összhangban a kockázatértékelési terv szerves részét képezi.”

II.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-22/2020-II -es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-23/2020-II

Kelt: 2020.04.27-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020., 56/2020.,  57/2020., 58/2020. és 60/2020. sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-7-21/2020-II-es számú 2020.04.21-én kelt meghagyás módosításáról

I.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II-es számú meghagyásban az 1. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:

„1. A Covid-19 fertőző betegség terjedésének elfojtása és megakadályozása érdekében és a lakosság ezen betegségtől való megóvása céljából, megtiltjuk a nyilvános helyeken, illetve a lakások, helyiségek, lakóépületek, valamint házak és háztartások területén kívül való tartózkodást Zenta község területén, éspedig:

 1. a 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Zenta területén, kivéve pénteken 4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint minden nap 18.00 órától másnap 01.00 óráig 60 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig;
 2. a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és Tornyos területén, kivéve pénteken 4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint minden nap 18.00 órától másnap 01.00 óráig 60 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig.”

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es számú meghagyás 2. pontját kiegészítjük egy 7. bekezdéssel, amely az alábbiak szerint hangzik:

„A jelen pont 1. bekezdése allati meghagyás kivételesen nem vonatkozik a 65 év alatti személyekre a május elsejei ünnepek ideje alatt - amikor is kijárási tilalom van érvényben: április 30-án (csütörtök) 18.00 órától május 4-én (hetfő) reggel 5.00 óráig, azzal hogy május 1-én (péntek) reggel 8.00 óra és 10.00 óra között engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása, kivéve abban az esetben ha a Szerb Köztársaság kormánya külön rendelettel, az epidemiologiai helyzetre tekintettel 2020. április 30-án másként nem határoz.”

II.

A 2020.04.21-én kelt 217-7-21/2020-II -es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-22/2020-II

Kelt: 2020.04.21-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020, 56/2020, 57/2020 és 58/2020 sz.)  valamint az 58/2020 Kormányrendelet alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I

1. TILOS az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén.

Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelemi tevékenységet látnak el, amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását kizárólag házhozszállítás formájában végezhetik.

Tilos a fogadóirodák nyitvatartása.

2. LERÖVIDÍTJÜK minden létesítmény munkaidejét, amelyben kereskedelmi tevékenység, illetve szolgáltatás folyik (kivéve a gyógyszertárakat, pékségeket és élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítményeket, valamint a benzinkutakat) Zenta község területén munkanapokon 07,00 órától 17,00 óráig.

BETILTJUK a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén azon gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek és vállalkozók működését, amelyek tevékenységei a következők: fodrászat és kozmetika, pedikűr, manikűr.

Továbbá TILOS a fitnesz klubok és edzőtermek, török fürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, masszázsszalonok, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok működtetése.

Mivel ezen szolgáltatások jellemzője a közeli kontaktus a szolgáltatás nyújtója és igénybe vevője között, nagyobb a veszély a COVID-19 fertőző betegséggel való megfertőződésre.

3. LERÖVIDÍTJÜK a kiskereskedelmi létesítmények - gyógyszertárak, pékségek, élelmiszerek árusításával foglalkozó kereskedelmi létesítmények, valamint a benzinkutak - munkaidejét a rendkívüli állapot ideje alatt Zenta község területén, az alábbiak szerint:

 1. Hétfőtől – péntekig 07.00 órától 17.00 óráig,
 2. Pénteken 04.00 órától 07.00 óráig, kizárólag a 65 éves vagy annál idősebb személyek számára, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Telekommunikációs Minisztérium jegyzékén felsorolt kiskereskedésekben – boltokban;
 3. Szombat és vasárnap munkaszüneti nap;
 4. A logisztikai központok egész nap elláthatják a munkájukat és a létesítmények ellátása is egész nap folyhat, az eddig elfogadott állami intézkedésekkel összhangban.

A kereskedő, a meghagyás alapján önállóan határozhatja meg a munkaidejét a felsorolt időintervallumokban.

A fogyasztók száma a kiskereskedelmi létesítményekben egy fogyasztó lehet tíz négyzetméteren (10m2), az általános megelőző intézkedések és a fizikai távolságtartás tiszteletben tartása mellett.”

4. Az illetékes felügyelőségek fokozott ellenőrzést végeznek majd minden létesítményben.

5. A taxis szállítók a regisztrált tevékenységüket Zenta község területén munkanapokon 5.00 órától 18.00 óráig láthatják el.

MEGHAGYJUK a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű fertőtlenítést.

6. MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nak és az Elgas KV-nak, hogy a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és mentésben való meghatározásáról Zenta község területén szóló rendelet illetve az azon gazdasági társaságok és jogi személyek meghatározásáról szóló rendelet alapján, amelyek Zenta község védelme szempontjából jelentős eszközöket gyártanak és szolgáltatásokat nyújtanak, hogy Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának minden írott és szóbeli meghagyását hajtsák végre.

7. TILOS az ünnepségek nyilvános megtartása (lakodalmak, születésnapok, keresztelők és hasonlók).

8. Temetkezés csak a legközelebbi hozzátartozók jelenlétében történhet, a Belügyminisztérium illetékes Rendőrállomásának előzetes jóváhagyásával.

Temetésen legfeljebb 10 ember vehet részt azzal, hogy a jelenlevők kötelesek egymás között legalább 2 méteres távolságot tartani.

Zenta község területén a temetők munkanapokon 7.00 órától 17.00 óráig tarthatnak nyitva.

9. A piacok nyitott, félignyitott (pultok, a szabadtéri értékesítés minden formája  közterületen stb.) és zárt területen (tejpiac stb.) folytathatják működésüket 2020. április 21-étől.

A vevők és az eladók kötelesek a piac fenntartójának utasításait betartani, figyelembe véve a  távolságtartásra, valamint az egészségvédelemre vonatkozó szabályokat.

10. TILOS a továbbiakig a vásárok megtartása Zenta község területén.

11. Minden olyan, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara által hozott korábbi meghagyás, amely esetlegesen részben vagy egészben nincs összhangban a jelen meghagyással, hatályát veszíti.  

II

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú, a 2020.04.02-án kelt 217-7-14/2020-II-es  számú, a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú,  a 2020.04.09-én kelt 217-7-18/2020-II-es számú és 2020.04.16-án kelt 217-7-20/2020-II-es számú meghagyásokat hatályon kívül helyezzük.

III

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-21/2020-II

Kelt: 2020.04.21-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020, 56/2020,  57/2020 és 58/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 21-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. A Covid-19 fertőző betegség terjedésének elfojtása és megakadályozása érdekében és a lakosság ezen betegségtől való megóvása céljából, megtiltjuk a nyilvános helyeken, illetve a lakások, helyiségek, lakóépületek, valamint házak és háztartások területén kívül való tartózkodást Zenta község területén, éspedig:

1) a 65 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Zenta területén, kivéve pénteken 4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint kedden pénteken és vasárnap 18.00 órától másnap 01.00 óráig 30 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig;

2) a 70 éves vagy annál idősebb polgárok számára - Bogaras, Felsőhegy, Kevi és Tornyos területén, kivéve pénteken 4.00 órától 7.00 óráig vásárlás céljából, valamint kedden pénteken és vasárnap 18.00 órától másnap 01.00 óráig 30 perces időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 600 m-es távolságig.

2. Minden 65 év alatti személynek kijárási tilalom van érvényben 18.00 órától 5.00 óráig munkanapokon, valamint pénteken 18.00 órától hétfő reggel 5.00 óráig.

A jelen pont alól kivételesen engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása 23.00 órától másnap 01.00 óráig, valamint szombaton- és vasárnaponként 8.00 órától 10.00 óráig, 20 percig tartó időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es távolságig.

Abban az időben amikor a kijárás ENGEDÉLYEZETT, közterületen együttesen legfeljebb 2 személy tartózkodhat, illetve közlekedhet.

A 3. bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a kiskorú gyermekekkel közlekedő szülőkre.

A kijárási tilalom idején a fejlődési rendellenességgel élő illetve autizmusban szenvedő személyek számára engedélyezett a kijárás, kizárólag 1 felnőtt személy kiséretében (szülő vagy gyám) a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es távolságig.

A vak, gyengénlátó, süket és nagyothalló személyek számára, valamint azon személyek számára akik egyéb betegség miatt önállóan nem közlekedhetnek, engedélyezett a közlekedés legfeljebb egy személy kíséretében a fentiekben meghagyottak alapján.

2a. Megtiltjuk a parkokban, valamint a sport és rekreáció céljára használandó közterületeken való tartózkodást.  

3. A jelen meghagyás 1. és 2. pontja szerinti tilalom nem vonatkozik az alábbi személyekre:

 1. egészségügyi dolgozókra – amennyiben erre külön engedéllyel rendelkeznek
 2. a Belügyminisztériumhoz, a Védelmi Minisztériumhoz, a Biztonsági szolgálathoz, valamint a Szerb Katonaság kötelékébe tartozókra, akik feladatukat végzik,
 3. azon személyekre, akik számára a Belügyminisztérium engedélyt ad,
 4. azon természetes személyekre, akiknek egészségügyi segítségre van szükségük, és legfeljebb két ember számára ezen személy kíséretében.

II.

A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú, a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II számú, a 2020.04.09-én kelt 217-7-17/2020-II-es számú és 2020.04.16-án kelt 217-7-19/2020-II számú meghagyásokat hatályon kívül helyezzük.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-20/2020-II

Kelt: 2020.04.16-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020, 56/2020 és 57/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 16-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

A 217-7-11/2020-II-es számú 2020.03.29-én kelt meghagyás, a 217-7-14/2020-II-es számú 2020.04.02-án, a 217-7-16/2020-II-es számú 2020.04.04-én kelt meghagyás és a 217-7-18/2020-II-es számú 2020.04.09-én kelt meghagyás módosításáról

I

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-14/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.09-én kelt 217-7-18/2020-II-es számú meghagyás 8. pontjának 3. bekezdése módosul és az alábbiak szerint hangzik:

„Zenta község területén a temetők munkanapokon 7.00 órától 16.00 óráig tarthatnak nyitva.”

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-14/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.04-én kelt 217-7-16/2020-II-es számú meghagyás és a 2020.04.09-én kelt 217-7-18/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

II

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-19/2020-II

Kelt: 2020.04.16-án

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza és a rendkívüli helyzet kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020., 53/2020, 56/2020 és 57/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 16-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-7-10/2020-II-es számú 2020.03.29-én kelt meghagyás, a 217-7-15/2020-II-es számú 2020.04.04-én kelt meghagyás és a 217-7-17/2020-II-es számú 2020.04.09-én kelt meghagyás módosításáról

I.

A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú, a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II számú és a 2020.04.09-én kelt 217-7-17/2020-II-es számú meghagyásban a 2. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:

„2. Minden személynek kijárási tilalom van érvényben 17.00 órától 5.00 óráig munkanapokon, valamint pénteken 17.00 órától hétfő reggel 5.00 óráig.

A jelen pont alól kivételesen engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása 23.00 órától 01.00 óráig, valamint szombaton- és vasárnaponként 8.00 órától 10.00 óráig, 20 percig tartó időtartamban, a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es távolságig, kezdve 2020. április 4-étől.

A jelen pont 1. és 2. bekezdése allati meghagyás kivételesen nem vonatkozik a 65 év alatti személyekre az állami ünnep ideje alatt - amikor is kijárási tilalom van érvényben: április 17-én (péntek) 17.00 órától április 21-én (kedd) reggel 5.00 óráig, azzal hogy április 20-án (hetfő) reggel 8.00 óra és 10.00 óra között engedélyezett a házi kedvencek sétáltatása.

Abban az időben amikor a kijárás ENGEDÉLYEZETT, közterületen együttesen legfeljebb 2 személy tartózkodhat illetve közlekedhet.

A 4. bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik a kiskorú gyermekekkel közlekedő szülőkre.

A kijárási tilalom idején a fejlődési rendellenességgel élő illetve autizmusban szenvedő személyek számára engedélyezett a kijárás, kizárólag 1 felnőtt személy kiséretében (szülő vagy gyám) a tartózkodási helyüktől vagy az állandó lakhelyüktől legfeljebb 200 m-es távolságig.

II.

A 2020.03.29-én kelt 217-7-10/2020-II-es számú, a 2020.04.04-én kelt 217-7-15/2020-II számú és a 2020.04.09-én kelt 217-7-17/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A jelen meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és az abban való közzétételének napjával lép hatályba.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka


TÁJÉKOZTATÁS

Megjelentetjük azon kiskereskedések – boltok listáját, amelyekben péntekenként a 4,00 és 7,00 óra közötti időtartamban kizárólag a 65 évesnél idősebb polgárok vásárolhatnak Zenta község területén.

Ezek a következők:

NAZIV TRGOVINSKOG LANCA NAZIV MALOPRODAJNOG OBJEKTA ADRESA MALOPRODAJNOG OBJEKTA MESTO MALOPRODAJNOG OBJEKTA
AD SENTA-PROMET TP SP Slavija ul. Topartska br. 94 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Trg-Ter Trg Narodnog Fronta bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Tisa  Karađorđeva 4 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Plus Košut Lajoš bb Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Ujfalu Zeleznicka 64 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Eđšeg 8 mart br. 2 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Pesak ul. Kej Dr. Zorana Đinđića br. 23 Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Čarnok Kasapska 1 Senta
MERCATOR-S DOO NOVI SAD IDEA Super Jovana Đorđevića 11 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 1 Doža Đerđa 34 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 2 Donja Tisina obala 32 Senta
BIG-CHICK PLUS Mesara 3 - Kiosk Zelena pijaca Senta
AD SENTA-PROMET TP SP Gornji breg Petefi Šandora bb Gornji Breg
AD SENTA-PROMET TP SP Tornjoš Trg slobode bb Tornjoš
GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD, Subotica Trgopromet Tornjoš Svetog Stevana 31 Tornjoš
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Top Market Svetog Stevana 6/a Tornjoš
NANDOR BILICKI PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ATLANTIS ADORJAN Atlantis Maršala Tita bb Bogaraš
STR PANDA ŠLAJHER LASLO PREDUZETNIK KEVI STR PANDA Maršala Tita 10/a Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Kevi Maršala Tita 2 Kevi
DOO AGRO-PROM TORNJOŠ Buranjšor Bratstva jedinstva 1 Kevi

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-7-18/2020-II

Kelt: 2020.04.09-én

Zenta

A védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009. – más törv., 104/2009. – más törv., 10/2015. és 36/2018. sz.) 29. szakasza, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozat (az SZK Hivatalos Közlönye, 29/2020. sz.) és a Szerb Köztársaság területén a szolgáltatások nyújtásának külön intézkedéseiről a kiskereskedelem terén, amely felöleli az élelmiszer és italok árusítását a vendéglátó létesítményekben és az elvitelre eladott élelemről (az SZK Hivatalos Közlönye, 39/2020. sz.) szóló határozat valamint a rendkívüli állapot ideje alatti intézkedésekről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2020., 36/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 47/2020., 49/2020. és 53/2020 sz.) alapján, tekintettel a bevezetett intézkedésekre és korlátozásokra Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. április 09-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

A 217-7-11/2020-II-es számú 2020.03.29-én kelt meghagyás, a 217-7-14/2020-II-es számú 2020.04.02-án és a 217-7-16/2020-II-es számú 2020.04.04-én kelt meghagyás módosításáról

I

A 2020.03.29-én kelt 217-7-11/2020-II-es számú meghagyás, a 2020.04.02-án kelt 217-7-14/2020-II-es számú meghagy&