VÁLASZTÁSOK 2020

П Л А Н

СПРОВОЂЕЊА ОБУКА

ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
БИРАЧКИХ ОДБОРА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Место, датум и време одржавања обуке

Посланичка група/Политичка странка

Четвртак, 6.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СНС (30 лица)

 

Од редног бр. 1-30

Субота, 8.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

08.00-13.00 часова

ПГ СВМ (30 лица)

 

Од редног бр. 2-31

Уторак, 11.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СНС (30 лица)

 

Од редног бр. 31-60

Четвртак, 13.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СВМ (30 лица)

 

Од редног бр. 32-62

(изузев 40)

Уторак, 18.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СНС (30 лица)

 

Од редног бр. 61-90

 

Четвртак, 20.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СПС (29 лица), ПГ СВМ (1 лице)

СПС од редног бр. 1-29

СВМ редни бр. 1

Уторак, 25.02.2020.

Зграда Скупштине општине, Сента,
Главни трг 1

- Велика сала -

16.30-21.30 часова

ПГ СНС (25 лица), ПГ СДПС (2 лица), ПГ СПС (3 лица)

СНС од редног бр. 91-115

СДПС од редног бр. 1-2

СПС  редни бр. 30, 31, 32

 

НАПОМЕНА: Укупно 210 лица, с обзиром да у листи списка лица за обуку СВМ-а лице под редним бројем 3 је истоветно са лицем под редним бројем 40.


>> С П И С А К питања за тестирање са обележеним тачним одговорима <<