MICS

MICS - Истраживање вишеструких показатеља

 

У периоду од  2. септембра до 10. новембра 2019. године Републички завод за статистистику спроводи у сарадњи са УНИЦЕФ-ом MICS истраживање, односно Истраживање вишеструких показатеља.

Овим истраживањем се прикупљају различити показатељи о положају, пре свега, жена и деце, затим о положају породица, положају маргинализованих група становништва итд.

Циљ овог истраживања је да се помогне у обезбеђивању показатеља који не постоје у административним изворима и подацима из других истраживања.

МICS представља једини извор података за многе индикаторе који се односе на заштиту детета, образовање у раном детињству (похађање предшколских установа), имунизацију (вакцинација деце), опште образовање, образовање ромске популације, затим на здравље популације, навике у исхрани итд. 

Истраживање се врши на територији целе Србије и то на два узорка – националном и узорку домаћистава која живе у ромским насељима.

Домаћинства која су изабрана у узорак добила су писмо од Републичког завода за статистику у коме су обавештена о истраживању.

Сви подаци се прикупљају у складу са Законом о званичној статистици, прикупљени подаци су службена тајна и објављују се искључиво у збирном (агрегираном) облику.