Minősített elektronikus aláírás

A tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel összhangban 2016. január 1-jétől az elektronikus egységesítet eljárás alkalmazásának előfeltétele, hogy az egységesített eljárás lefolytatásával megbízott alkalmazottaknak rendelkezniük kell a dokumentumok elektronikus aláírására szolgáló minősített elektronikus tanúsítvánnyal.

Az e-egységesített eljárás lefolytatása során a közmegbízatások birtokosaival váltandó összes dokumentum, valamint a kiállításra kerülő valamennyi ügyirat el kell, hogy legyen látva a benyújtott kérelmet feldolgozó vagy a megfelelő ügyiratot kiállító személy minősített elektronikus aláírásával. A dokumentumok elektronikus aláírásához minősített elektronikus tanúsítvány szükséges.

A minősített elektronikus tanúsítvány egy dokumentum, melynek segítségével lehetővé válik az elektronikus aláírás és az aláírások ellenőrzése, ami teljes mértékben helyettesíti a sajátkezű aláírást, valamint lehetővé teszi az elektronikus formában elküldött vagy fogadott dokumentum hitelességének megállapítását. A digitális aláírás célja az üzenet tartalma hitelességének igazolása (bizonyíték, hogy az üzenet a feladótól a fogadóig vezető úton nem változott), valamint az üzenetet feladó személyazonossága garantálásának biztosítása.

A minősített elektronikus tanúsítványok speciális kártyán (vagy a személyi igazolványon, amennyiben a BM tanúsító testülete kerül kiválasztásra) kerülnek kiállításra, használatukhoz pedig megfelelő olvasó beszerzése elengedhetetlen. Ha a minősített elektronikus tanúsítvány USB-n kerül kiállításra, olvasó nem szükségeltetik.

Minősített elektronikus tanúsítványok a Szerb Köztársaságban az alábbi tanúsító testületek által kerülnek kiállításra:

 

A minősített elektronikus tanúsítvány kiállításának folyamata a tanúsító testülettől függően különbözik, így a tanúsító testület kiválasztásakor a minősített elektronikus aláírás és az olvasó kiállításáról szóló utasításokat, valamint a használati utasítást részletesen el kell olvasni.