Egységesített eljárás

Egységesített eljárás

 

 Az egységesített eljárás az illetékes szolgálat által létesítmények kiépítésével, bővítésével vagy átalakításával, illetve munkálatok kivitelezésével kapcsolatban lefolytatott eljárások és tevékenységek halmazát képezi, és felöleli: lokációs feltételek, építési engedélyek és a tervezésről és kiépítésről szóló törvény 145. szakasza szerinti határozatok kiadását; munkálatok bejelentését; az alap kiépítése befejezésének, valamint a létesítmény szerkezeti értelemben vett befejezésének bejelentését; használatbavételi engedélyek kiadását; az infrastruktúrahálózatra való rákapcsolódás biztosítását; a kiépített létesítmény feletti tulajdonjog bejegyzését; az ezen eljárásban beszerzett ügyiratok módosítását; a létesítmény infrastruktúrahálózatra való rácsatlakozásának megtervezéséhez, illetve a rácsatlakozáshoz szükséges feltételek beszerzését; a műszaki dokumentáció jóváhagyásának beszerzését, valamint a közmegbízatások birtokosai által kiállított azon okmányok és egyéb dokumentumok beszerzését, melyek a létesítmények megépítésének, illetve a lokációs feltételek, építési engedélyek és használatbavételi engedélyek kiadásának előfeltételét képezik.

 

Az egységesített eljárás, mint az engedélyek hatékonyabb kiadását és a létesítmények kiépítése, bővítése és átalakítása eljárásában szükséges jóváhagyások hatékonyabb beszerzését lehetővé tevő új eljárás a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) került előírásra, és 2015. március 1-jétől van alkalmazásban.

 

2016. január 1-jétől az egységesített eljárás lebonyolítása során felmerülő valamennyi kérelem kizárólag elektronikus úton, a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség Központi Információs Rendszerén keresztül kerül benyújtásra, az egységesített eljárás lebonyolítása szempontjából jelentős összes fontos információ pedig a www.gradjevinskedozvole.rs címen érhető el, mely címen, illetve az alábbi linken a tervezésről és kiépítésről szóló törvénnyel kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszok, valamint az építőipar területét érintő előírások és egyéb dokumentumok is elérhetők:

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Грађевинскедозволе.aspx