Славиша Грујић, покрајински секретар за културу je посетио Сенту