2021

Службени лист општине Сента - 01/2021 (27.01.2021.)

Службени лист општине Сента - 02/2021 (01.02.2021.)

Службени лист општине Сента - 03/2021 (23.02.2021.)

Службени лист општине Сента - 04/2021 (24.02.2021.)

Службени лист општине Сента - 05/2021 (12.03.2021.)

Службени лист општине Сента - 06/2021 (15.04.2021.)

Службени лист општине Сента - 07/2021 (27.04.2021.)

Службени лист општине Сента - 08/2021 (19.05.2021.)

Службени лист општине Сента - 09/2021 (31.05.2021.)

Службени лист општине Сента - 10/2021 (01.06.2021.)

Службени лист општине Сента - 11/2021 (29.06.2021.)

Службени лист општине Сента - 12/2021 (06.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 13/2021 (12.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 14/2021 (14.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 15/2021 (19.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 16/2021 (23.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 17/2021 (28.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 18/2021 (30.07.2021.)

Службени лист општине Сента - 19/2021 (09.08.2021.)

Службени лист општине Сента - 20/2021 (20.08.2021.)

Службени лист општине Сента - 21/2021 (30.08.2021.)

Службени лист општине Сента - 22/2021 (08.09.2021.)

Службени лист општине Сента - 23/2021 (28.09.2021.)

Службени лист општине Сента - 24/2021 (19.10.2021.)

Службени лист општине Сента - 25/2021 (29.10.2021.)

Службени лист општине Сента - 26/2021 (02.11.2021.)

Службени лист општине Сента - 27/2021 (03.11.2021.)

Службени лист општине Сента - 28/2021 (08.11.2021.)

Службени лист општине Сента - 29/2021 (09.11.2021.)

Службени лист општине Сента - 30/2021 (29.11.2021.)

Службени лист општине Сента - 31/2021 (23.12.2021.)

Службени лист општине Сента - 32/2021 (28.12.2021.)

Службени лист општине Сента - 33/2021 (29.12.2021.)