Набавка услуге у вези уклањања дивљих депонија на територији општине Сента