Набавка услуге устројавања етикеције кроз функционалних и структуралних елемената система сигурности у бившој касарни у Сенти