Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице Спортској хали