Набавка услуге у вези одржавања јавних зелених површина на територији општине Сента