Набавка услуге чишћења дивљих депонија на пет локација