Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза