Набавка комбија 8+1 за потребеСенћанског мађарског камерног позоришта