Набавкa вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Општине Сента у 2016. години