Набавка репрезентације за потребе Општине Сента и Спортске хале у Сенти у 2016. години