Уклањање и транспорт животињских лешева и услуге за смањење популације напуштених животиња у 2016. години