Набавка извођења додатних радова на реализацији прве фазе радова на обезбеђењу радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу Војвођанских Мађара