Санација фасаде централне куполе зграде Градске куће у Сенти