Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу