Изградња канализационе мреже у деловима улица Радничка и Скопљанска у МЗ “Кертек”