Изградња канализационе мреже у делу улице Шева у МЗ “Кертек”