Изградња водоводне мреже у улицама Дожа Ђерђа, Петра Горчића и Максима Горког у Сенти