Израда елабората о резервама геотермалних вода из бунара Ce-1/X у Народној башти у Сенти