Увођење система видео надзора на раскрсницама у Сенти и у образовним установама – ОШ “Стеван Сремац“ ИО „11. Новембар“