Изградња водне мреже у улицама Фрушкогорска, Поштанска (део) и Грофа Лајоша Баћањија (део) у Сенти