Превоз ученика и наставника са територије општине Сента и остала путовања у земљи и ван земље за потребе општине Сента у 2014 год.