Набавка пригодних и протоколарних поклона за потребе општине Сента за 2014. годину