Фарбање хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Сента у 2020. години